قانون اساسی و اصل آزادی تجارت
35 بازدید
محل نشر: کتاب ماه علوم اجتماعی » مرداد و شهریور 1379 - شماره 34 و 35
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی